Extruderade profiler

De flesta extruderade profiler specialtillverkas. Många kunder ställer särskilda krav dels på profilens form och utseende, dels på tätning och beständighet.

 

Vi har många års erfarenhet av utveckling och konstruktion av kundspecifika profiler och vi kan snabbt utveckla en kvalitet och formge en utformning som uppfyller förväntningarna.

Luk
Contact