PreviousNext

Windpower

Inom vindkraftsindustrin – såväl den land- som den havsbaserade – samarbetar vi både med företag som producerar vindkraftverk och med företag som levererar komponenter till vindkraftverk.

Vi har en bred kontaktyta med vindkraftsindustrin – allt från vingar, gondoler, torn och fundamentgjutningar till transporter av vindkraftverk. 

Tack vare våra omfattande kunskaper om vindkraftsindustrin kan vi utveckla innovativa produkter och lösningar som tätar, dämpar och skyddar. Våra produkter och lösningar förbättrar vindkraftsindustrins produkter och tillverkningsmetoder, såväl tekniskt som kommersiellt.

Läs mer om vårt produktsortiment här eller kontakta en av våra medarbetare.

 

Industri Divider Wind Nacelle

Gondol
Vi erbjuder många och varierade lösningar för gondolen. Dessa lösningar bidrar till att konstruktioner och elektroniska komponenter i gondolen kan klara stor påverkan, prestera bättre och därmed hålla längre.

Industri Divider Wind Vinge

Rotorblad
Säkerheten är avgörande vid transport av rotorblad, och hög kvalitet har stor betydelse vid tillverkningen av rotorblad. Våra skum- och gummilösningar ger i båda fallen avsevärda fördelar för rotorbladens konstruktion och styrka, så att de håller längre.

Industri Divider Wind

Torn
Våra lösningar för tornkonstruktionen ökar säkerheten, så att olyckor undviks och underhållet underlättas. Det ger lägre driftskostnader samt ökar tornets hållbarhet och livslängd. Lösningarna för tornet gör transporten säkrare och minskar därmed antalet dyra reparationer.

  


Luk
Contact