PreviousNext

Medical devices & Health Care

Vi är samarbetspartner med företag som utvecklar och framställer produkter som hjälper och avlastar människor med sjukdomar och besvär, exempelvis inom sår- och stomivård.

Dessutom samarbetar vi med företag som tillverkar diagnostiska och terapeutiska apparater och enheter.

Det finns därför både en mänsklig och en teknisk dimension i de krav som våra lösningar måste leva upp till.

Medico

Den mänskliga dimensionen handlar om att produkterna bidrar till att öka komforten och gör livet lättare för de patienter som använder våra kunders produkter. Och den tekniska dimensionen består i att vi kan bidra till att öka kvaliteten och hållbarheten på kundernas produkter vilket i sin tur ökar deras konkurrenskraft.

Läs mer om vårt produktsortiment här eller kontakta en av våra medarbetare.

Luk
Contact