PreviousNext

HVAC

Vi är samarbetspartner för företag som producerar anläggningar för behandling av värme, kylning, ventilation och luftkonditionering samt för företag som levererar relaterade komponenter, bland annat luftfilter, spjäll, kanaler, ljuddämpare och värmeväxlare.

Vi har alltid ett nära och konstruktivt samarbete som tillgodoser såväl utveckling av nya produkter och effektiva produktionsmetoder som optimala leveransformer. 

Industri Divider Skum

Vi utvecklar och levererar kundspecifika lösningar som tätar, dämpar och skyddar kundernas slutprodukter och arbetar ständigt utifrån följande parametrar: kvalitet, hållbarhet, energikrav, brandsäkerhet och dokumentation.

Läs mer om HVAC i vores brochür:

Läs mer om vårt produktsortiment här eller kontakta en av våra medarbetare.

Luk
Contact