PreviousNext

Automotive & Vehicles

Vi är leverantör av produkter och lösningar som tätar, dämpar och skyddar till företag som tillverkar fordon eller komponenter till fordon som lastbilar, varubilar, bussar, personbilar, husvagnar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner, rengöringsmaskiner samt släpvagnar.

Automotive

Under långvariga och täta kundrelationer utvecklar och levererar vi kundspecifika lösningar som lever upp till marknadens generella krav samt kundernas individuella krav på hållbarhet, miljö, brandskydd, kvalitetsstyrning och dokumentation.

Läs mer om vårt produktsortiment här eller kontakta en av våra medarbetare.


DAFA är medlemsföretag i FKG
, Fordonskomponentgruppen – Branschorganisationen för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin. 
FKG är en av medlemmarna i CLEPA, som är den europeiska organisationen för leverantörer i fordonsindustrin.

Medlemskapet innebär att vi är en del av ett aktivt nätverk, och säkerställer att vi har rätt kompetens, samt är uppdaterade beträffande vad som händer i branschen.

Luk
Contact