Dämpning

Vi tar fram innovativa lösningar när ljud och vibrationer ska dämpas eller isoleras från omgivningen. Våra lösningar består av olika materialtyper samt olika materialsammansättningar som uppfyller de aktuella kraven på dämpning samt på egenskaper som brandsäkerhet, komprimering, flexibilitet och vidhäftningsförmåga.

 

Vi arbetar med dämpning inom följande områden:

  • Ljudabsorption – reducering av ljudenergi för att uppnå bättre ljudkomfort.
  • Ljudisolering – isolering och avskärmning av bullerkällor för att därmed sänka dB-nivån.
  • Strukturljuddämpning – minskning av vibrationer och resonans.

 

Vi levererar kundspecifika lösningar i form av remsor, plattor och rullar samt stansade eller vattenstråleskurna element – med eller utan vidhäftning.  


Luk
Contact