PreviousNext

Miljö

Produktion med tanke på miljön

Vi försöker aktivt minska vår miljöpåverkan. Genom löpande förbättringar av våra produktionsprocesser garanterar vi en allt mer miljöriktig produktion.

Vi producerar grön ström till produktionen
Som ett led i vårt löpande fokus på energioptimering har vi installerat solceller på taket på vårt huvudkontor i Brabrand. Den första etappen av solcellsanläggningen etablerades 2012 och den andra etappen 2013. Anläggningen producerar redan 6 procent av vår totala energiförbrukning. Och genom att löpande utöka anläggningen går vi en grönare och mer hållbar framtid till mötes.

Här kan du se hur mycket grön ström vi producerar.

Miljø_532x85

Du kan välja DAFA med gott samvete
Vi undersöker ständigt nya sätt att optimera våra produktionsprocesser på – alltid med tanke på miljön. Vi uppfyller dessutom direktiven REACH, RoHS och WEEE och försöker på så sätt skona både människan och miljön från farliga och giftiga kemikalier.

Samtidigt garanterar vi löpande en miljöriktig avfallshantering och optimal återanvändning. Exempelvis återanvänds delar av vårt restmaterial som komattor inom det danska lantbruket, medan bara en mycket liten del blir till brännbart material.

Vi har högt ställda mål – för miljöns skull
Vi arbetar mot flera konkreta mål som garanterar en allt miljöriktigare produktion och som bland annat resulterade i en minskning av koldioxidutsläppen med 12 procent 2014 jämfört med 2013.

 

Ikon _CO2_neutralt _website _Engelsk


Luk
Contact