PreviousNext

Historia

Engagemang och fokus i över 75 år

Vår historia har format den verksamhet vi är i dag.  Under årens lopp har vi utökat vårt sortiment, men utgångspunkten är fortfarande att tillverka kvalitetsprodukter för tätning, dämpning och skydd.

Vi har alltid haft täta band till tätning
DAFA A/S grundades 1939 av Børge Norby, som etablerade företaget Dansk Tætningsliste Fabrik A/S som framställde och monterade tätningslister i brons till dörrar och fönster.

1970 tog Ole Norby över företaget och drev det fram till 2003, när Klaus Østerberg utsågs till verkställande direktör. Denna post hade han till sin pension 2007, då Ole Norbys son, Jacob Norby, tog över rollen som VD. 

Jacob Norby valde under 2014 att släppa rodret och i oktober 2014 blev Bo Ankerfelt anställd som ny VD för DAFA A/S.

Kvalitetdivider

Vår passion är en del av vårt DNA
Vår grundidé, framställning och försäljning av tätningslister och fogmaterial, har vi bibehållit genom alla år. Dock har vi utökat vårt produktsortiment avsevärt – särskilt under senare år – med ökande fokus på att matcha våra kunders olika behov.

I dag har vi en årsomsättning på ca. 53 miljoner EUR och sysselsätter cirka 305 anställda på huvudkontoret i Danmark och dotterbolagen i Sverige, Polen, Tyskland, USA och Kina. Våra kunder finns främst inom byggindustrin och industrin i allmänhet, medan den direkta exporten står för ca. 25% av intäkterna. Vi exporterar också indirekt en betydande del via underleveranser till danska exportföretag.

En kristallklar plan för framtiden
Vi har en klar tillväxtstrategi och är medvetna om den ökade konkurrensen på både den danska marknaden och på utländska marknader. Därför har vi en tydlig målsättning om att fortsätta vår expansiva utveckling genom att hålla fast vid de grundläggande kvaliteter som alltid har kännetecknat DAFA: flexibilitet, kvalitetsprodukter och duktiga medarbetare.


Luk
Contact