PreviousNext

DAFAs funktions- og produktgaranti

Det er valget af dampspærrefolie eller undertag/vindspærre, som afgør, om garantien dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger således den valgte folies eller undertags garantiperiode. 

Funktions- og produktgarantien sikrer, at produkterne lever op til de standarder og normer, som de er godkendt efter. 

Garantien er ensbetydende med, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen. 

Det forudsætter, at den færdige løsning lever op til de krav, som er defineret under ”Sådan opnår du DAFAs funktions og produktgaranti”.

 

Det är valet av ångspärrfolie som avgör om garantin gäller i 15 eller 30 år. Alla tillbehörsprodukter har samma garantiperiod som den valda ångspärrfolien.

Funktions- och produktgarantin säkerställer att produkterna uppfyller de standarder och regler de är godkända enligt.

Garantin innebär att DAFA ombesörjer alla kostnader vid leverans, uppackning
och montering av de produkter som ingår i konstruktionen. Det förutsätter att den färdiga lösningen uppfyller de krav som specificeras under ”Så erhåller du
DAFA:s funktions- och produktgaranti”.

Se alla AirStop produkter här

Download vores foldere, produktblade, montagevejledninger og meget mere her

 

Luk
Contact